Verhalen van Hollands Buiten - fase II   (2024-2026)

In fase I van het project van het project Verhalen van Hollands Buiten (2021-2022) zijn 10 historische verhalen en 10 persoonlijke verhalen van enkele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in Hollands Buiten verzameld. Om nog meer verhalen te verzamelen en in beeld te brengen, voert de stichting in 2024 en 2025 fase II uit. Dit project zal uiterlijk in de eerste helft van 2026 worden afgerond. Ook in fase II is het de bedoeling dat er verhalen worden vastgelegd en op locatie verteld. Daarnaast worden tijdens fase II pilots uitgevoerd voor twee aanvullende projectideeën, die zijn tijdens ontstaan fase I: een podcast en een publieksfestival.

De verhalen uit fase I van mensen die wonen of werken of op een andere manier betrokken zijn bij een kasteel, buitenplaats of landgoed, zijn in beeld gebracht in films. Deze zijn te bekijken via de websites van diverse betrokken locaties, maar ook elders op deze website en via www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

Voor de uitvoering van fase II wordt wederom samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Erfgoedlijn Landgoederenzone en alle aan het project deelnemende buitenplaatsen, kastelen en landgoederen.

Verhalen van Hollands Buiten - fase II wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verhalen van Hollands Buiten - onderzoek voor vervolg   (2023)

In fase I van het project (2021-2022) zijn 10 historische verhalen en 10 persoonlijke verhalen van enkele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in Hollands Buiten verzameld. De historische verhalen zijn  verteld op de locatie waar elk verhaal over gaat. Bovendien zijn de verhalen inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die betrokken zijn bij deze 10 locaties. De verhalen van mensen die op dit moment wonen of werken of op een andere manier betrokken zijn bij een kasteel, buitenplaats of landgoed, zijn in beeld gebracht in films die op de websites van de betrokken locaties, de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl én elders op deze website te bekijken zijn. Maar er zijn veel meer verhalen te vertellen en te verzamelen. Om nog meer verhalen te verzamelen en in beeld te brengen, werkt de stichting, samen met de betrokken partners, aan een fase II van het project Verhalen van Hollands Buiten. In fase II is het de bedoeling dat de verhalen ook weer worden vastgelegd en op locatie verteld. Maar tijdens fase I zijn meer ideeen en wensen ontstaan bij de bij het project betrokken partners, en ook daarvan moet worden onderzocht wat alle partners willen en wat er mogelijk is.

Voor de uitvoering van het onderzoek, dat plaatsvindt in 2023, wordt wederom samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Erfgoedlijn Landgoederenzone en alle aan het project deelnemende buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. Ook worden aanvullende mogelijke partners benaderd om te onderzoeken op welke wijze er met nog meer partijen gezamenlijk een optimaal project fase II kan worden ingevuld en uitgevoerd. De wens is dat fase II in 2024-2025 zal kunnen worden uitgevoerd.

Het onderzoek voor Verhalen van Hollands Buiten fase II wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verhalen van Hollands Buiten - fase I   (2021-2022)

Verspreid over het eeuwenoude binnenduinlandschap van Zuid- en Noord-Holland liggen, evenwijdig aan de kustlijn, tientallen landgoederen en buitenplaatsen op de relatief hoge zandrug: de strandwallen en vlaktes direct achter de kust en de duinen. Veel van deze buitenplaatsen en landgoederen dateren uit de 17de eeuw, toen rijke Hollandse handelaren zich een zomerverblijf buiten de steden konden veroorloven. Sommige zijn echter nog veel ouder.

Dankzij hun unieke geschiedenis bepalen ze tot op de dag van vandaag het gevarieerde karakter van het landschap en vertellen ze, elk voor zich maar vooral ook samen, een bijzonder verhaal over landschap en geschiedenis van de streek. Hoewel het landschap er inmiddels heel anders uit ziet is een groot deel van de buitenplaatsen en landgoederen bewaard gebleven. Soms is van de historische interieurs of zelfs van de huizen niet veel meer over, maar zijn er nog wel sporen van de landschapstuinen en parkbossen. Deze landgoederen zijn nog steeds mooie, markante plekken waar veel meer mensen van zouden moeten kunnen genieten.

In Zuid-Holland heeft een aantal van deze landgoederen zich verenigd onder de naam Hollands Buiten.

Stichting Monument & Verhaal is op zoek naar de verhalen van Hollands Buiten. Die verhalen worden verzameld samen met de bij de locaties betrokken personen en organisaties. Voor de bij het project betrokken buitenplaatsen wordt een historisch verhaal op maat gemaakt. Daarnaast past een ‘oral history’ project, om zo de verhalen te verzamelen van mensen die er wonen of werken, er gewoond of gewerkt hebben, of die nog levendige herinneringen hebben aan de tijd dat een landgoed nog bewoond werd. Of de verhalen van mensen die er met hun visie en inzet voor hebben gezorgd dat deze bijzondere plaatsen niet zijn verdwenen en vergeten. Om het beeld compleet te maken willen we uiteindelijk ook op zoek naar de oude sagen en legenden uit de landstreek rónd die buitenplaatsen.

De uitvoering van fase I van dit project is inmiddels afgerond: 10 historische en 10 'oral history' verhalen over locaties uit deze bijzondere landgoederenzone zijn in 2021-2022 verzameld. De oral history verhalen zijn vastgelegd in films die u hier kunt bekijken. De historische verhalen zijn op locatie verteld. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Erfgoedlijn Landgoederenzone en alle aan het project deelnemende buitenplaatsen.

Verhalen van Hollands Buiten fase I wordt mede  mogelijk gemaakt door:

 

Wilt u reageren op het project Verhalen van Hollands Buiten?

Wilt u reageren op dit project, heeft u zelf een verhaal te vertellen dat u met ons en anderen wilt delen, bezit of beheert u een buitenplaats of bent u vrijwilliger, of kent u een bijzonder verhaal dat meer mensen zouden moeten kennen over de landgoederen en buitenplaatsen van Hollands Buiten? Laat ons dit dan weten via dit formulier.