Over Monument & Verhaal

 

Stichting Monument & Verhaal vertelt verhalen op en over monumenten en erfgoed. Verhalen over het ontstaan van een specifieke locatie, over de mensen die er gewoond en gewerkt hebben, en verhalen die in de omgeving spelen. 

 

De verhalen worden maat gemaakt, bij gelegenheid op locatie verteld, maar ook vastgelegd in filmpjes, geluidsfragmenten en boeken. Alle verhalen zijn gebaseerd op historische feiten (zowel oral history als historisch onderzoek), waar nodig mengen we die met historisch verantwoorde fictie om een verhaal en daarmee de locatie echt tot leven te brengen. 

 

Op aanvraag geven we trainingen in verteltechnieken aan gidsen en vrijwilligers, zodat zij de verhalen ook zelf kunnen vertellen op de dagen dat er geen professionele verteller aanwezig kan zijn. 

 

Daarnaast willen we graag dat op historische locaties weer meer verteld gaat worden. Dat gebeurde vroeger al, door rondreizende artiesten, en door de bewoners zelf die elkaar op winteravonden vast verhalen verteld hebben. Monumenten en verhalen zijn een goede combinatie: voor vertellers zijn het machtig mooie plekken om verhalen te laten klinken, voor de locaties zelf is vertellen een laagdrempelige activiteit die weinig technische toeters en bellen nodig heeft. 

 

Stichting Monument & Verhaal heeft de culturele ANBI status. De ANBI status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die het algemeen nut beogen. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling is fiscaal aftrekbaar.