Lopende projecten

Verhalen van Bijdorp

Stichting Monument & Verhaal werkt in 2024 aan een project waarmee de verhalen van de zusters van de Congregatie van de Heilige Catharina van Siena, de zusters Dominicanessen van Voorschoten worden vastgelegd. Voor dit project worden enkele zusters geïnterviewd. Deze interviews worden opgenomen en als audio-archief bewaard. Audio-fragmenten uit deze opnamen zullen in het project mogelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld kleine podcasts, een audiowandeling over landgoed Bijdorp of in andere uitingen. Enkele zusters zullen bovendien individueel ook met een camera worden geïnterviewd voor individuele korte portretten. Voor meer informatie over landgoed Bijdorp, klik hier.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Verhalen van Hollands Buiten

Stichting Monument & Verhaal werkt momenteel aan het project 'Verhalen van Hollands Buiten', een project over landgoederen en buitenplaatsen in het binnenduinlandschap van Zuid- en Noord-Holland. Veel buitenplaatsen en landgoederen dateren uit de 17de eeuw, toen rijke Hollandse handelaren zich een zomerverblijf buiten de steden konden veroorloven. Sommige zijn nog veel ouder.

Veel van die buitenplaatsen zijn met name bekend bij omwonenden, maar niet bij het grote publiek. En het feit dat die buitenplaatsen deel uitmaken van een complete landgoederenzone is nog veel minder bekend. Voor Stichting Monument & Verhaal alle reden voor een speciaal project. Voor meer informatie, klik hier. Voor de films over Hollands Buiten, klik hier.

 

In 2021-2023 is fase I van het project uitgevoerd. Fase II staat gepland voor 2024-2025 en zal, naast aanvullende verhalen, onder meer ook pilots voor een Hollands Buiten festival en een podcast bevatten. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Koloniale geschiedenis van Hollands Buiten

Op de website geschiedenisvanzuidholland.nl is uitgebreid informatie te vinden over onder meer de geschiedenis van Hollands Buiten: de Zuid-Hollandse Landgoederenzone. Nu is daar ook informatie te vinden over de relatie tussen de luxe buitenplaatsen van de Hollandse elite en het koloniale verleden. Over die relatie staat een mooie serie artikelen op de site. Maar de relatie is niet alleen te vinden in boeken en artikelen, maar ook op sommige buitenplaatsen terug te zien als je  ze bezoekt. Om dat in beeld te brengen heeft Stichting Monument & Verhaal in het voorjaar van 2023 in opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland vier films gemaakt waarin specialisten op locatie vertellen over de zichtbare koloniale geschiedenis in Hollands Buiten. De films zullen naar verwachting later dit jaar te bekijken zijn op de bovengenoemde website over de geschiedenis van Zuid-Holland.