Verhalen van Hollands Buiten - fase I

Verspreid over het eeuwenoude binnenduinlandschap van Zuid- en Noord-Holland liggen, evenwijdig aan de kustlijn, tientallen landgoederen en buitenplaatsen op de relatief hoge zandrug: de strandwallen en vlaktes direct achter de kust en de duinen. Veel van deze buitenplaatsen en landgoederen dateren uit de Gouden Eeuw, toen rijke Hollandse handelaren zich een zomerverblijf buiten de steden konden veroorloven. Sommige zijn echter nog veel ouder.

Dankzij hun unieke geschiedenis bepalen ze tot op de dag van vandaag het gevarieerde karakter van het landschap en vertellen ze, elk voor zich maar vooral ook samen, een bijzonder verhaal over landschap en geschiedenis van de streek. Hoewel het landschap er inmiddels heel anders uit ziet is een groot deel van de buitenplaatsen en landgoederen bewaard gebleven. Soms is van de historische interieurs of zelfs van de huizen niet veel meer over, maar zijn er nog wel sporen van de landschapstuinen en parkbossen. Deze landgoederen zijn nog steeds mooie, markante plekken waar veel meer mensen van zouden moeten kunnen genieten.

In Zuid-Holland heeft een aantal van deze landgoederen zich verenigd onder de naam Hollands Buiten.

 

Stichting Monument & Verhaal is op zoek naar de verhalen van Hollands Buiten. Die verhalen worden verzameld samen met de bij de locaties betrokken personen en organisaties. Voor de bij het project betrokken buitenplaatsen wordt een historisch verhaal op maat gemaakt. Daarnaast past een ‘oral history’ project, om zo de verhalen te verzamelen van mensen die er wonen of werken, er gewoond of gewerkt hebben, of die nog levendige herinneringen hebben aan de tijd dat een landgoed nog bewoond werd. Of de verhalen van mensen die er met hun visie en inzet voor hebben gezorgd dat deze bijzondere plaatsen niet zijn verdwenen en vergeten. Om het beeld compleet te maken willen we uiteindelijk ook op zoek naar de oude sagen en legenden uit de landstreek rónd die buitenplaatsen.

De uitvoering van fase I van dit project is in volle gang: 10 historische en 10 'oral history' verhalen over locaties uit deze bijzondere landgoederenzone worden in 2021-2022 verzameld. De oral history verhalen worden vastgelegd in films die u hier kunt bekijken. De historische verhalen worden op locatie verteld. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Erfgoedlijn Landgoederenzone en alle aan het project deelnemende buitenplaatsen.

 

Verhalen van Hollands Buiten fase I wordt mede  mogelijk gemaakt door:

 

Wilt u reageren op dit project?

Wilt u reageren op dit project, heeft u zelf een verhaal te vertellen dat u met ons en anderen wilt delen, bezit of beheert u een buitenplaats of bent u vrijwilliger, of kent u een bijzonder verhaal dat meer mensen zouden moeten kennen over de landgoederen en buitenplaatsen van Hollands Buiten? Laat ons dit dan weten via dit formulier.